วิเคราะห์แนวโน้มAUDJPYของวันที่ 17มกราคม 2019

จับตาดูแนวโน้มAUDJPYของวันที่ 17มกราคม 2019

จับตาAUDJPYหลังจากที่เข้าใกล้เส้นแรงต้านของEURJPYweekly

วันนี้เราจะมาจับตาดูค่าเงินAUDJPYของวันที่ 16มกราคม 2019 ที่ได้เข้าใกล้เส้นแรงต้าน AUDJPYweeklyและราคากลับตัวสูงสุดของAUDJPY daily

วิเคราะห์แนวโน้มAUDJPY

ภาพรวมของAUDJPY

AUDJPY monthly ยังไม่มีเทรนเกิดขึ้นจากการสลายเทรนขาขึ้น AUDJPY weekly ยังไม่มีเทรนเกิดขึ้นจากการสลายเทรนขาขึ้นเช่นกัน ส่วนAUDJPY dailyนั้นอยู่ในเทรนขาลงและราคาได้กลับตัวมาเข้าใกล้กับเส้นแนวต้านของAUDJPY weekly และราคากลับตัวสูงสุดของAUDJPY daily

ของกราฟแบบ 4ชั่วโมง AUDJPY4 hr

เทรนของกราฟแบบ 4ชั่วโมงของอยู่ในเทรนขาขึ้นแต่ถ้าเส้นต้านR ของAUDJPYweekly มีกำลังมากพอก็จะทำให้ราคาเบรคเส้นสีเขียว(ที่ราคา77.53)และจะทำให่เทรนขาขึ้นของAUDJPY 4 hr สลายลง หลังจากนั้นน่าจะเปิดออร์เดอร์ขายได้