วิเคราะห์แนวโน้มUSDCHFของวันที่ 15มกราคม 2019

จับตาดูแนวโน้มUSDCHFของวันที่15มกราคม 2019

จับตาUSDCHFหลังจากที่เบรคสำเร็จที่ราคา0.9812สำเร็จ

วันนี้เราจะมาจับตาดูค่าเงินUSDCHFของวันที่15มกราคม 2019 หลังจากที่ราคาได้กลับตัวขึ้นมาใกล้เส้นแรงต้านของ USDCHF dailyที่กำลังอยู่ในเทรนขาลงกันต่อหลังจากที่ได้เบรคราคา0.9812สำเร็จ

วิเคราะห์แนวโน้มUSDCHF

ภาพรวมของUSDCHF

USDCHF monthly อยู่ในเทรนขาลงUSDCHF weeklyยังไม่มีเทรนเกิดขึ้น ส่วนUSDCHF dailyนั้นอยู่ในเทรนขาลงแต่ราคาได้กลับตัวมาเข้าใกล้กับเส้นแนวต้านของUSDCHF dailyซึ่งได้มีสัญญาณกลับตัวลงที่ราคา 0.98494

ของกราฟแบบ 4ชั่วโมง USDCHF 4 hr

แม้ว่าเทรนของกราฟแบบ 4ชั่วโมงของUSDCHFจะยังไม่มีเทรนเกิดขึ้นก็ตามแต่ที่เส้นแรงต้านที่ราคา0.98494ได้มี Price Action คือ W TOPเกิดขึ้นและได้เบรคที่เส้น neck ของW TOPที่ราคา0.9812สำเร็จคาดว่าน่าจะเปิดออเดอร์ขายได้