วิเคราะห์แนวโน้มUSDCHFของวันที่14มกราคม 2019

จับตาดูแนวโน้มUSDCHFของวันที่14มกราคม 2019

จับตาดูการกลับราคาUSDCHFหลังจากที่เข้าใกล้เส้นแรงต้าน

วันนี้เราจะมาจับตาดูค่าเงินUSDCHFของวันที่14มกราคม 2019 หลังจากที่ราคาได้กลับตัวขึ้นมาใกล้เส้นแรงต้านของ USDCHF dailyที่กำลังอยู่ในเทรนขาลง

วิเคราะห์แนวโน้มUSDCHF

ภาพรวมของUSDCHF

USDCHF monthly อยู่ในเทรนขาลงUSDCHF weeklyยังไม่มีเทรนเกิดขึ้น ส่วนUSDCHF dailyนั้นอยู่ในเทรนขาลงแต่ราคาได้กลับตัวมาเข้าใกล้กับเส้นแนวต้านของUSDCHF dailyซึ่งมี3เส้นที่คาดว่าราคาจะกลับตัวลงที่ราคา 0.98494 0.98583หรือ 0.8739

ของกราฟแบบ 4ชั่วโมง USDCHF 4 hr

ถึงแม้ว่าจะมีการกลับตัวมาค่อนข้างลึกจนทำให้กราฟแบบ 4ชั่วโมงของUSDCHF ที่มีเทรนขาลงเกิดขึ้นนั้นเกิดการสลายเทรนก็ตามแต่ก็คิดว่าแรงต้านงUSDCHF dailyซึ่งมี3เส้นที่คาดว่าราคาจะกลับตัวลงที่ราคา 0.98494 0.98583หรือ 0.8739 โดยที่ถ้ามีสัญญาณการกลับตัวก็จะเปิดออเดอร์ขายได้