วิเคราะห์แนวโน้มEURJPYของวันที่ 16มกราคม 2019

จับตาดูแนวโน้มEURJPYของวันที่ 16มกราคม 2019

จับตาEURJPYหลังจากที่เข้าใกล้เส้นแรงต้านของEURJPYweekly

วันนี้เราจะมาจับตาดูค่าเงินEURJPYของวันที่ 16มกราคม 2019 ที่ได้เข้าใกล้เส้นแรงต้าน EURJPYweeklyและมีสัญญาณการกลับตัว

วิเคราะห์แนวโน้มEURJPY

ภาพรวมของEURJPY

EURJPY monthly ยังไม่มีเทรนเกิดขึ้น EURJPYweekly อยู่ในเทรนขาลง ส่วนEURJPY dailyนั้นอยู่ในเทรนขาลงแต่ราคาได้กลับตัวมาเข้าใกล้กับเส้นแนวต้านของEURJPY dailyซึ่งได้มีสัญญาณกลับตัว

ของกราฟแบบ 4ชั่วโมง EURJPY 4 hr

เทรนของกราฟแบบ 4ชั่วโมงของอยู่ในเทรนขาลงเช่นกันและมีการตอบสนองต่อแรงต้านคาดว่าน่าจะเปิดออเดอร์ขายได้