วิเคราะห์แนวโน้มGBPUSDของวันที่ 28มกราคม 2019

จับตาดูแนวโน้มGBPUSDของวันที่ 28มกราคม 2019

จับตาGBPUSDโดยใช้ทฤษฎีดาว (dow theory)

วันนี้เราจะดูค่าเงินGBPUSDของวันที่ 28มกราคม 2019เนื่องจากเทรนของ GBPUSD dailyและGBPUSD1 hr กำลังอยู่ในช่วงเทรนขาขึ้น ในการเทรดระยะสั้นๆ

วิเคราะห์แนวโน้มGBPUSD

ภาพรวมของGBPUSD

GBPUS Dmonthly  อยู่ในเทรนขาลง

GBPUS Dweekly อยู่ในเทรนขาลง

GBPUSD daily อยู่ในช่วงเทรนขึ้น

ของกราฟแบบ 4ชั่วโมง GBPUSD 4 hr

สำหรับผู้ที่ต้องการเทรดในระยะสั้นๆ วันนี้เรามาลองมาดุแนวการเทรดระยะสั้นๆประมาณ 30pips
จากการที่เทรนของGBPUSD dailyและ GBPUSD 4hr อยู่ในเทรนขาขึ้นทั้งคู่และยังไม่ใกล้เส้นแรงต้าน เมื่อราคาวกกลับมาที่เส้นสีม่วงและมีสัญญาณการกลับตัวอีกครั้งหรือที่แนวเส้นสีฟ้าก็อาจจะเทรดได้