วิเคราะห์แนวโน้มUSDJPYของวันที่ 31มกราคม 2019

จับตาดูแนวโน้มUSDJPYของวันที่ 31มกราคม 2019

จับตาUSDJPYหลังจากที่เข้าใกล้เส้นแรงต้านของUSDJPYweeklyจนเกิดเทรนขาลงของกราฟ4ชั่วโมง

วันนี้เราจะมาจับตาดูค่าเงินUSDJPYหลังจากที่กราฟ4ชั่งโมงได้มีเทรนขาลงเกิดขึ้นแล้ว

วิเคราะห์แนวโน้มUSDJPY

ภาพรวมของUSDJPY

EURJPY monthly ยังไม่มีเทรนเกิดขึ้น

EURJPYweekly ยังไม่มีเทรนเกิดขึ้น

EURJPY dailyนั้น เทรนขาขึ้นได้สลายลง ไม่มีเทรนเกิดขึ้นเช่นกัน ตอนนี้ยังไม่สามารถผ่านแรงต้านไปได้ ราคาสูงสุดแต่ละวันต่ำลงเรื่อยๆ

ของกราฟแบบ 4ชั่วโมง

เส้นแรงต้านของweeklyทำให้เกิดเป็นรูป WTOPและตอนนี้ราคาก็ลงจนทำให้เกิดเทรนขาลงแล้ว
ตอนนี้ก็รอดูว่าราคาจะกลับมาช่วงไหนก็อาจจะสามารถเทรดได้