วิเคราะห์แนวโน้มAUDUSDของวันที่ 4กุมภาพันธ์2019

จับตาดูแนวโน้มAUDUSDของวันที่ 4กุมภาพันธ์2019

จับตาดูแนวโน้มAUDUSDหลังจากที่กราฟ4ชั่งโมงได้มีเทรนขาลงเกิดขึ้นแล้ว

แนวโน้มAUDUSD

ภาพรวมของAUDUSD

AUDUSD monthly อยู่ในเทรนขาลง

AUDUSDweekly ยังไม่มีเทรนเกิดขึ้น

AUDUSD dailyนั้น เทรนขาขึ้น

ของกราฟแบบ 4ชั่วโมง

 

กราฟ4ชั่งโมงได้มีเทรนขาขึ้นเกิดขึ้นและตอนนี้ได้วกราคากลับตัวลงมาตอนนี้เข้าใกล้เส้นต้าน จับตาดูว่าจะมีการขึ้นราคาที่เส้นต้านไหนแต่มีความเป็นไปได้มากว่าราคาจะกลับมาลึกพอสมควร