วิเคราะห์แนวโน้มUSDCHFของวันที่ 6กุมภาพันธ์2019

จับตาดูแนวโน้มUSDCHFของวันที่ 4กุมภาพันธ์2019

จับตาดูแนวโน้มUSDCHFหลังจากที่อยู่ในเทรนขาขึ้นทั้งUSDCHF daily ,4 hr และ1 hr

แนวโน้ม

ภาพรวมของUSDCHF

USDCHF monthly อยู่ในเทรนขาลง

USDCHF weekly เทรนขาขึ้น

USDCHF dailyก็อยู่ในเทรนขาขึ้นเช่นกัน

ของกราฟแบบ 4ชั่วโมง

ตอนนี้กราฟแบบ 4 ชั่วโมงก็อยู่ในเทรนขาขึ้นเช่นกัน รอราคาวกกลับตัวเพื่อค่ะ