Timeframe ในโปรแกรม mt4คืออะไร

Timeframe ในโปรแกรม mt4คืออะไร

คือแผนภาพที่ถูกตัดแบ่งตามระยะเวลา เป็นการตัดแบ่งความเคลื่อนไหวของราคาออกเป็นช่วงเวลาย่อยๆ เช่น 1 นาที, 5 นาที, 1 ชั่วโมง, หรือ 1 วัน ใช้วิเคราะห์หาจังหวะ การซื้อ-ขาย โดยที่ Time frame ใหญ่จะชนะ Time frame เล็กเสมอ ยกเว้นในจุดกลับตัวเท่านั้นที่ Time frame เล็กจะมีโอกาศชนะ Time Frame ใหญ่

การวิเคราะห์เฟรมแบบหลายเฟรม (MTF)

เป็นกระบวนการในการดูแผนภูมิบนแกนเวลาที่แตกต่างกันเพื่อหาจุดเริ่มต้น แนวโน้มและแนวรับเป็นวิธีการวิเคราะห์พื้นฐานที่สำคัญ
ประโยชน์คือจะช่วยให้วิเคราะห์มีมิติมากขึ้น มองภาพได้กว้างมากขึ้น
เช่นในการดู ก็คือดู time frame จากใหญ่ไปเล็กไทม์เฟรมตั้งแต่ระดับวันขึ้นไป จะมีความแม่นยำสูง เนื่องจากเป็นการมองภาพใหญ่ของราคา

Monthly> Weekly > Daily >4 HR >1 HR> 15 mins >5 mins