อะไรคือการรีโควต (Requote)

เมื่อมีการออกคำสั่งBuy หรือ Sell แล้ว แต่ระบบไม่สามารถเปิดคำสั่งซื้อตรงนั้นออกไปได้ และแจ้งว่าเส้นราคานั้นมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ซึ่งอาการแบบนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลให้เราไม่สามารถเก็บราคาที่เราต้องการได้

สาเหตุของการ Re-quote ยกตัวอย่างได้แก่

1. บัญชีที่เปิดบางประเภท
2. ราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
3. ความเร็วอินเตอร์เนตของ server และของเครื่องคอมพิวเตอร์เรา
4.โปรแกรมมีความไม่สมบูรณ์

การป้องกันการเกิด Re-quote

1.การเปิดออเดอร์ให้เปิดแบบ Pending Orderหรือใช้ Stop Loss และ Take Profit แทน
2.ตรวจสอบความเร็วของอินเตอร์เน็ตของคุณหรือมาใช้สายLan
3.เปลี่ยนบัญชีเทรดจาก Mini ไปเป็น ECN
4.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของโปรแกรมเทรด